2.5.10

Tittade nyss på ett gammalt klipp

Som sändes i Svt den 28 maj -97...då tyckte jag det var fruktansvärt vad denna professor sade och idag
ungefär 13 år senare är det ett faktum....många av Sveriges invånare har idag en inkomst på just 4- 5000 kronor beroende på Reinfeldts och alliansens politik.

http://svtplay.se/v/1392775/oka_klyftorna_for_att_sanka_arbetslosheten

Förr fanns det beredskapsjobb det var en bit i åtgärdsprogram som socialdemokraterna hade sen blev det plusjobb och det för en i alla fall i mitt tycke en lön som gick att leva på ...alliansen ondgjorde sig över detta och tog bort plusjobben men har nu infört fas 3 som innebär heltidsjobb för en betalning av 65 % av den 80% akasse ersättningen.......

Sverige behöver en ny socialdemokratisk regering........

Inga kommentarer: