1.6.11

Student

blir jag på halvfart under 10 veckor med start 30/8..... Kommer att läsa " Projektarbete i förskola med fokus på barns språkliga och matematiska lärprocesser" ( ingår i förskolefortbildningen 7,5hp) i Jönköping.

Inga kommentarer: